کارخانه دوجین

آدرس کارخانه : قوچان شهرک صنعتی شماره یک کوشش 2 پلاک 3
تلفن : 05147242480 – 05147215440

آدرس دفتر بازرگانی :
قوچان جاده آسیایی سنتو بعد از میدان ورزش بعد ازپمپ بنزین سلطانی بازرگانی دوجین
تلفن : 05147217018

اشتراک گذاری: