پرش به محتوا

ادویه جات

زنجبیل

  وزن : 700 گرم پروانه بهره برداری بهداشتی : 12516 شماره پروانه بهره برداری از جهاد : 12/ب/9 ثبت علامت تجاری : 1766 تهیه شده از بهترین مزارع کشور

  پودر زیره

   وزن : 700 گرم پروانه بهره برداری بهداشتی : 12516 شماره پروانه بهره برداری از جهاد : 12/ب/9 ثبت علامت تجاری : 1766 تهیه شده از بهترین مزارع کشور

   پودر زیره سبز

    وزن : 700 گرم پروانه بهره برداری بهداشتی : 12516 شماره پروانه بهره برداری از جهاد : 12/ب/9 ثبت علامت تجاری : 1766 تهیه شده از بهترین مزارع کشور

    فلفل سفید

     وزن : 700 گرم پروانه بهره برداری بهداشتی : 12516 شماره پروانه بهره برداری از جهاد : 12/ب/9 ثبت علامت تجاری : 1766 تهیه شده از بهترین مزارع کشور

     سماق

      وزن : 700 گرم پروانه بهره برداری بهداشتی : 12516 شماره پروانه بهره برداری از جهاد : 12/ب/9 ثبت علامت تجاری : 1766 تهیه شده از بهترین مزارع کشور

      ادویه ماست و خیار

       وزن : 700 گرم پروانه بهره برداری بهداشتی : 12516 شماره پروانه بهره برداری از جهاد : 12/ب/9 ثبت علامت تجاری : 1766 تهیه شده از بهترین مزارع کشور

       ادویه مرغ و ماهی

        وزن : 700 گرم پروانه بهره برداری بهداشتی : 12516 شماره پروانه بهره برداری از جهاد : 12/ب/9 ثبت علامت تجاری : 1766 تهیه شده از بهترین مزارع کشور

        وانیل

         وزن : 700 گرم
         پروانه بهره برداری بهداشتی : 12516
         شماره پروانه بهره برداری از جهاد : 12/ب/9
         ثبت علامت تجاری : 1766
         تهیه شده از بهترین مزارع کشور

         فلفل قرمز چیلی

          وزن : 700 گرم
          پروانه بهره برداری بهداشتی : 12516
          شماره پروانه بهره برداری از جهاد : 12/ب/9
          ثبت علامت تجاری : 1766
          تهیه شده از بهترین مزارع کشور