پرش به محتوا

خشکبار

تخمه کانادایی گلپر

  وزن : 700 گرم پروانه بهره برداری بهداشتی : 12516 شماره پروانه بهره برداری از جهاد : 12/ب/9 ثبت علامت تجاری : 1766 تهیه شده از بهترین مزارع کشور

  تخمه کانادایی نمکی

   وزن : 700 گرم پروانه بهره برداری بهداشتی : 12516 شماره پروانه بهره برداری از جهاد : 12/ب/9 ثبت علامت تجاری : 1766 تهیه شده از بهترین مزارع کشور

   گردو

    وزن : 700 گرم پروانه بهره برداری بهداشتی : 12516 شماره پروانه بهره برداری از جهاد : 12/ب/9 ثبت علامت تجاری : 1766 تهیه شده از بهترین مزارع کشور

    پسته

     وزن : 700 گرم
     پروانه بهره برداری بهداشتی : 12516
     شماره پروانه بهره برداری از جهاد : 12/ب/9
     ثبت علامت تجاری : 1766
     تهیه شده از بهترین مزارع کشور

     بادام زمینی

      وزن : 700 گرم
      پروانه بهره برداری بهداشتی : 12516
      شماره پروانه بهره برداری از جهاد : 12/ب/9
      ثبت علامت تجاری : 1766
      تهیه شده از بهترین مزارع کشور

      فندق

       وزن : 700 گرم
       پروانه بهره برداری بهداشتی : 12516
       شماره پروانه بهره برداری از جهاد : 12/ب/9
       ثبت علامت تجاری : 1766
       تهیه شده از بهترین مزارع کشور

       گندم

        وزن : 700 گرم
        پروانه بهره برداری بهداشتی : 12516
        شماره پروانه بهره برداری از جهاد : 12/ب/9
        ثبت علامت تجاری : 1766
        تهیه شده از بهترین مزارع کشور