پرش به محتوا

سماق

    وزن : 700 گرم
    پروانه بهره برداری بهداشتی : 12516
    شماره پروانه بهره برداری از جهاد : 12/ب/9
    ثبت علامت تجاری : 1766
    تهیه شده از بهترین مزارع کشور